Medical Taping - Kinesio Taping

Spieren zijn niet alleen nodig voor beweging, maar zijn daarnaast ook bepalend voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachten, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken.

Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd.

 

De positieve invloed op spieren, gewrichten en doorbloeding zorgt ervoor dat de pijn snel afneemt en dat de hersteltijd van het weefsel ongeveer drie keer zo snel kan verlopen.

De tape kan een aantal dagen blijven zitten, zodat er eigenlijk een behandeling van 24 uur per dag wordt bereikt. Ook dat bevordert het herstel natuurlijk aanmerkelijk.

 

Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel uitgebreider is alleen het behandelen van spieren.

Behandeling van blessures, reduceren van vochtophopingen (bijvoorbeeld na een enkelverzwikking), behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog).

Ook bijvoorbeeld bij hoofdpijn, verkoudheid, hooikoorts of het behandelen van een bloeduitstorting behoort MTC tot de mogelijkheden.

Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodieken.